74 / 100

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCY I ROLNIKA RESTRUKTURYZACJA ANTY COVID

Jesteśmy na rynku usług finansowych od 1999 roku
zadzwoń 695 387 448
POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCY I ROLNIKA RESTRUKTURYZACJA ANTY COVID

 POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCY I ROLNIKA

RESTRUKTURYZACJA  ANTY COVID

 

Płynność finansowa, restrukturyzacja, negocjacje, czyli wyzwania dla przedsiębiorców spowodowane pandemią

Obecnie sytuacja gospodarcza w Polsce, jak i w innych krajach jest bardzo dynamiczna. Gospodarka jest systemem naczyń połączonych i nie wiadomo jeszcze jakie będą długofalowe skutki tak mocnego jej wyhamowania. Na obecną chwilę praktycznie z dnia na dzień z powodu pandemii koronawirusa stanęła gastronomia, turystyka i transport. Mocno ograniczony jest handel i usługi.

Pandemia spowodowała poważne problemy z płynnością finansową znacznej części firm, które w chwili obecnej stanęły przed dylematem czy kontynuować działalność czy też przeprowadzić restrukturyzację. Sama restrukturyzacja nie jest prostym procesem, często dużym wyzwaniem jest już samo określenie, czy organizacja znajduje się w sytuacji, która w pełni uzasadnia restrukturyzację.

  To jest niestety dopiero początek. Jeśli przedsiębiorcy nie otrzymają stosownego wsparcia, to nie tylko oni odczują skutki wyhamowania gospodarczego, ponieważ będą zmuszeni dokonać redukcji zatrudnienia. Są przedsiębiorcy, którzy finansują swoją działalność na bieżąco. Wielu jest takich, którzy mogą sobie pozwolić na przestój do 30, w porywach do 60 dni. Co jednak, jeśli spowolnienie w gospodarce będzie trwało dłużej?

  Pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych z pewnością szybciej odczują skutki spowolnienia niż „etatowcy“, którzy mogą czuć się póki co, w miarę bezpiecznie.Jednak nawet żeby upaść, firma potrzebuje pieniędzy.

  Wszyscy znaleźliśmy się w diametralnie odmiennej sytuacji niż zaledwie kilkanaście dni temu i musimy się do niej dostosować. 

  Co zatem robić, aby wyjść z zaistniałej sytuacji z jak najmniejszymi stratami i za kilka miesięcy móc dalej funkcjonować? Odpowiedź na to pytanie jest z pewnością odmienna dla konsumentów i dla przedsiębiorców.

  Dziś chcę się skupić na tych drugich, którzy znacznie szybciej zaczęli odczuwać skutki spowolnienia gospodarczego. Odroczenie płatności rat, czy składek ZUS może być niewystarczające. Pozostają bowiem inne wydatki, jak czynsz czy wynagrodzenia oraz konieczność utrzymania rodziny.

   Restrukturyzacja i negocjacje z wierzycielami

   Gdy jednak sytuacja finansowa przedsiębiorstwa nie jest w najlepszej kondycji bądź przedsiębiorstwo jest na granicy upadłości, trzeba natychmiast podjąć działania restrukturyzacyjne.  Jakie narzędzia mają do wykorzystania przedsiębiorcy?

   • zawieszenie egzekucji,
   • uchylenie zajęć egzekucyjnych,
   • umorzenie egzekucji – po przyjęciu układu,
   • umorzenie części zobowiązań,
   • odroczenie płatności zobowiązań – na czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego,
   • rozwiązanie toksycznych umów, które powodują nierentowność biznesu,
   • zablokowanie egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez wierzyciela hipotecznego.

   Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

   Tarcza 4.0. wprowadziła nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego – postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczyć się będzie w zasadzie całkowicie poza sądem. Z otwarcia restrukturyzacji w tym trybie dłużnik będzie mógł skorzystać do 30 czerwca 2021 r. Jest to okres, kiedy oddziaływanie negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych COVID-19 na przedsiębiorstwa będzie najprawdopodobniej największe.

   Otwarcie postępowania.

   Do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wystarczać będzie zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym na zasadach obowiązujących w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz zamieszczenie obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

   Wstrzymanie egzekucji

   Po otwarciu restrukturyzacji w omawianym trybie dłużnik uzyskuje ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi – wierzyciel nie będzie mógł wszcząć postępowania egzekucyjnego, a wszczęte postępowania ulegną zawieszeniu z mocy prawa z dniem, w którym opublikowano obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

   Dotyczyć to będzie również wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika, np. hipoteką, zastawem. Nie będzie również można do tego dnia m.in. wypowiedzieć dłużnikowi umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika.

   Dłużnikowi z kolei nie będzie wolno dokonywać czynności przekraczających granice zwykłego zarządu bez zgody nadzorcy układu. Czynności takie będą nieważne, chyba że nadzorca układu je potwierdzi w ciągu 30 dni. Uniemożliwić ma to dokonywanie czynności zmierzających do wyprowadzenia majątku z przedsiębiorstwa.

   W związku z coraz trudniejszą sytuacją na rynku związaną z epidemią, wprowadzamy rozwiązanie dla naszych klientów restrukturyzacja Anty Covid.

   Podstawowym założeniem rozwiązania jest szybkie zabezpieczenie firm oraz gospodarstw rolnych przed stanem niewypłacalności, która doprowadzi do fali upadłości, a ta wprowadzi Polską gospodarkę w stan głębokiej recesji.

   Usługa polega na przygotowaniu uproszczonego wniosku restrukturyzacyjnego do sądu.

    

    POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCY I ROLNIKA RESTRUKTURYZACJA ANTY COVID

    Działania nasze pozwalają na:

    • czasowe zawieszenie wszystkich rat zobowiązań kredytowych,
    • wstrzymanie działań windykacyjnych,
    • wstrzymanie działań egzekucyjnych,
    • wynegocjowanie nowego harmonogramu spłat z niższą ratą,
    • pozyskanie środków z dotacji, subwencji, pożyczek Państwowych,
    • prognozę zwiększenia przychodów Nowy Start

     

    Nasze działania umożliwiają:

    • ochronę majątku,
    • uniknięcie widma zamknięcia firmy,
    • uniknięcia upadłości,
    • pauzę w działalności bez dodatkowego zadłużania na pokrycie zobowiązań
    • stworzenie perspektywy rozwoju pomimo kryzysu

    Jeżeli  temat jest dla Ciebie interesujący i chcesz dowiedzieć się, czy Ty możesz w swojej sytuacji skorzystać z takiego rozwiązania to skontaktuj się ze mną   

    tel 695 387 448

    SUPRAXCONSULTING SPŁACAMY DŁUGI
    SUPRAXCONSULTING SPŁACAMY DŁUGI
    KREDYTY, POŻYCZKI PRYWATNE,
    supraxconsulting elbląg www.supraxconsulting.pl
    KREDYTY, POŻYCZKI PRYWATNE, RESTRUKTURYZACJA POMOC ODDŁUŻANIE
    KREDYTY, POŻYCZKI PRYWATNE,
    supraxconsulting elbląg www.supraxconsulting.pl
    KREDYTY, POŻYCZKI PRYWATNE,
    KREDYTY, POŻYCZKI PRYWATNE, RESTRUKTURYZACJA POMOC ODDŁUŻANIE
    supraxconsulting elbląg www.supraxconsulting.pl
    KREDYTY, POŻYCZKI PRYWATNE,
    TU MOŻESZ POBRAĆ RAPORT BIK

    Dlaczego warto pobrać RAPORT BIK

    dowiesz się, co banki wiedzą o Tobie i lepiej przygotujesz się do wzięcia kredytu

    ocenisz swoje szanse na kredyt

    upewnisz się, że nikt nie wziął kredytu na Twoje dane

    POBIERZ RAPORT
    TU MOŻESZ URUCHOMIĆ ALERT BIK

    Dlaczego warto uruchomić ALERT BIK

    ZAWSZE BĘDZIESZ BEZPIECZNY NIKT NIE WEŹMIE KREDYTU NA TWOJE DANE możesz wyprzedzić oszusta od razu dowiesz się o próbie wyłudzenia alerty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

    URUCHOM ALERT